اجرای اپرای ایتالیایی در تالار ogحتت تهران

ارکستر و کُر بزرگ بل کانتو در تالار og ترای ایتالیایی اجرا می کند

ارکستر و کُر بزرگ “Bare لانتو” ه ه ه ه ه پ پ ۲۹ م م م م م ح ح ح ح پ ا ا ا ا ه ه ه ه ه ه ه ه در این کنسرت ا ر ر ف ““ ““ ““ “ج زپه زپه زپه آه گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ............ در این اجرا: کنسرت مایستر: امین غفاری, پیانو: کسری فریدی, ویلن یک: امین غفاری, ویولن دو: یگانه حسینینیا, ویولا: دانیال جورابچی, ویولنسل: یاسمن کوزهگر, کنترباس: پورنگ پورشیرازی, پیانو: کسری فریدی, فلوت: ماه سیما فلاحی, ابوا: حسام صدفینژاد, تیمپانی: فرشاد بیات, نوازندگان سازهای کوبهای, سوپرانو کلوراتورا: آناهیتا حسینزاده, متسو سوپرانو دراماتیک: بتینا هووسپیان, تنور لیریک: هادی بادوام و خوانندگان آواز کر "بل کانتو" هنرنمایی میکنند.

del