تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی تاب تربیت های پدر نورته حلوعی

کتاب "تربیت های پدر"; نوشته محمد طلولی; به زبان ایتالیایی ترجمه; و توسط انتشارات Ponte 33 در قالب 96 صفحه با قیمت 11 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است. این کتاب شامل شش داستان با عناوین "نجات پسردایی کولی"; "تابستان 63", "Made in Denmark", "دختردایی فرنگیس"; "مسواک بیموقع"; و "انگشتر الماس" است; که همه شخصیتهایی واحد دارند; و در خصوص رابطه‌ یک پدر و پسر هستند.

del