مصاحبه با منوچهر دقتی

مصاحبه روزنامه رسمی واتیکان با

- منوچهر دقتی که ساکن کشور فرانسه است ؛ تا کنون برنده 2 جایزه بین المللی عکاسی Word Press Photo og جایزه اسکار عکاسی خبری گردیده است. مشروح این مصاحبه در  این نشانی  قابل دسترسی است.

del