افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, از ساعت 18: 30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران; با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا"., در دستکنده های باستانی Motta ههانی Via San Bartolomeo, 46 Mر Matera افتتاح خواهد د.

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera to عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال 2016 م. در شهر Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور آن نززز زآ شف هف هف فف ف ر ر ف ف .ف رف سف

Mer informasjon er tilgjengelig for øyeblikket فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت است; که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا"; و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera; نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر; و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است.

Forretningsinformasjon er ikke tilgjengelig for dette nettstedet for å gi utmerkelser på nettet.

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

del