Det andre persiske språkkurset

Påmelding til det tredje online persiske språkkurset er åpent

For øyeblikket er det åpenbart umulig å gjennomføre klasserommene, men vi kan ikke stoppe.

Kulturinstituttet i Iran i Roma, som en del av dets kulturelle og pedagogiske aktiviteter, fremmer det andre online kurset i Persisk språk. Kurset tar sikte på å introdusere et av de viktigste sentral- og vestasiatiske språkene som har stor betydning knyttet til dens ekstraordinære historisk-kulturelle tradisjon og dens status som offisielt språk, i sine forskjellige varianter, i strategisk viktige land i scenariet. internasjonale som Iran, Afghanistan, Pakistan, India og Tadsjikistan.
Kurset holdes av morsmålslæreren, foregår online og er delt inn i 15 timer leksjoner per uke for hvert nivå i totalt 45 timer fordelt på tre nivåer.

Påmelding er åpen og kurset starter lørdag 26. september 2020.
Påmeldingsfristen er satt til 25. september 2020.

Fyll ut kursregistreringsskjemaet


del
  • 101
    Aksjer