Det første persiske språkkurs på nettet

Påmelding til det første persiske språkkurset er åpent

For øyeblikket er det åpenbart umulig å gjennomføre klasserommene, men vi kan ikke stoppe.

Kulturinstituttet i Iran i Roma, i rammen av sin kulturelle og pedagogiske virksomhet, promoterer det første online kurset Persisk språk. Kurset tar sikte på å introdusere et av de viktigste sentral- og vestasiatiske språkene som har stor betydning knyttet til dens ekstraordinære historisk-kulturelle tradisjon og dens status som offisielt språk, i sine forskjellige varianter, i strategisk viktige land i scenariet. internasjonale som Iran, Afghanistan, Pakistan, India og Tadsjikistan.
Kurset blir undervist av morsmålslæreren og foregår online og er delt inn i 10 timer ukentlig undervisning for hvert nivå i totalt 30 timer fordelt på tre nivåer.

Påmelding er åpen og kurset starter lørdag 09. mai 2020.
Påmeldingsfristen er satt til 08. mai 2020.

Fyll ut kursregistreringsskjemaet


del