بهمن فرزانه

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

Bahman Farzanehبهمن فرزانه در سال 1317 در شهر تهران دیده به جهان گشود. دوران تحصيل خود را در تهران گذراند و پس از اخذ ديپلم در سال 1959 براي ادامه تحصيل به دانشگاه پروجا ایتالیا رفت.

وی مدت يك سال زبان ايتاليایي فرا گرفت و پس از آن به مدرسه مترجمي رفت و مدت 4 سال به تحصيل در رشته زبان هاي ايتاليایي, انگليسي و فرانسه پرداخت.

فرزانه پس از اتمام تحصيلات دانشاهی به مدت دو سال زبان اسپانيایي فرا گرفت وردين يك سال درادشكده ادبيات رم تهاه رها کرد. وي همچنين در مدرسه تئاتر, دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسي را گذراند.
بهمن فرزانه درسن 26 سالگی "پرنده وچک جوانی" اثر تنسیی والیامز را ترجمه نمود وابات ترجمه كتاب هاي جيبي,

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید.
فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه دقت زیادی بهکار میبرد و هنگامیکه تصمیم برجمه کتابی میگرفت کار ترجمه را بهطو
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, ایروینگ استون, جین استون og ... til فارسی بود.
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود.
I tillegg til Xnumx har de fleste av dem ikke noe å si om.

del
Uncategorized