بیژن زرمندیلی

بیژن زرمندیلی (نویسنده - خبرنگار)

Hasan Vahediبيژن زرمنديلي 24 آذرماه 1320 متولد گردید. وی تحصيلات مقدماتی خود را در تهران سپری نمود. پدر وي; خليل زرمنديلي از سينماداران قديمي و تهيه كننده فيلم بود. وی براي آوردن فيلم چندين بار به اروپا و خصوصا ايتاليا سفر نمود. خلیل زرمندیلی در رم نيز شركت فيلم داشت و در آن جا به اتفاق آقاي شركت و مرحوم حسين سرشار كار دوبله نيز انجام مي دادند; از اين رو بود که بیژن زرمندیلی بعد از اخذ ديپلم متوسطه در سال 1990 م. Denne siden er ikke tilgjengelig på norsk. وی نخست در رشته معماری وستر از انصراف از سال 1970 در رشته Ult سیاسی تحصیل نمود. زرمندیلی حین تحصیل همکاری خود را با روزنامه های ایتالیایی آغاز نمود و اولين مقاله ي خود در خصوص جهان سوم را در مجله دنياي جديد (New World) به چاپ رساند. وی پس از مدتي به عنوان مسئول بخش خارجي يكي از مجلات به نام Astrolabe انتخاب شد و به مدت 4 سال در این سمت فعالیت نمود. Det er en enhet, Country Evening, L Express, Peace Querra, Manifesta, et nytt samfunn, og det er et samfunn som ikke har noe å gjøre med. Det er en av de eldste og mest populære i verden. زرمندیلی از سال 1983 م. تا كنون با گروه مطبوعاتي Den spresso نيز همکاری داشته است. از جمله تأليفات او مي توان به كتاب "جهان ایرانی" iranske verden (1975) اشاره نمود. اين كتاب در مورد اوضاع سياسي و اجتماعي كشورهاي آسيايي است كه بخش ايران را وي به رشته تحرير درآورده است.

del
Uncategorized