حسن واحدی

حسن واحدی (نقاش; مجسمه ساز)

Hasan VahediDenne siden er ikke tilgjengelig på norsk. Dette er ikke et problem for deg.
وي در خصوص ونگي پيدايش زمينه هاي چنين احساسي مي گويد:
"اولين احساس علاقه را زماني كه پدرم تابلوي كوچك نقاشي اي بر روي پارچه خريداري كرد, در خود حس نمودم. ساعتها بلكه روزها مجذوب تابلو رنگهايش بودم. در آن زمان در حوالي خيابان استانبول چند آتليه نقاشي بود كه كار كپي تابلوهاي روسي را انجام مي دادند. Dette er en av de mest populære og mest populære stedene i verden. علاقه من آنقدر شدت يافت كه به نجار سفارش دادم كه با پارچه چيت برايم بومي بسازد تا بتوانم نقاشي كنم. Du har ikke tilgang til å starte et nytt emne her. تمام زندگي امرايك لكه رنگ پرمي كرد.
براي تهيه يك تيوپ رنگ حاضر بودم از خاني آباد, محل زندگي مان, تا لاله زار بروم. در دوره ابتدايي توانستم يكي از تابلوهايم را بفروشم و اين برايم موفقيت بزرگي محسوب مي شد. I tillegg er det ikke noe som betyr at du ikke har noe å gjøre med det. البته درم علاقه داشت به مدرسه افسري بروم. دبيرستان را به پايان رساندم و در كنكور ورودي هنرستان مقام اول را كسب كردم وارد هنرستان هنرهاي زيباي پسران شدم. در اين دوران به شعر, فلسفه و عرفان علاقه مند شدم. در سال 1973 به ايتاليا آمدم. براي ادامه كار نقاشي مايل بودم به پاريس بروم ولي در ايتاليا ماندگار شدم. در آنجا ابتدا به ديدن موزهاه رفتم و در آكادمي نقاشي وجمي سازي شركت كردم وردو با نمرات تشويقي فارغ الحصيل شدم. در دوران تحصيل به ور مرتب ماهي يك بار نمايشگاه مي گذاشتم. در آلمان, شمال ايتاليا, رم, مونت كارلو هم نمايشگاههائي به صورت انفرادي و گروهي داشتم "
وي درباره سبك نقاشي خود مي گويد:
"Skriv inn en e-postadresse, og du vil ikke bli bedt om det. Dette er en av de mest kjente i verden, og er ikke bare en av de største i verden. Du har ikke tilgang til å starte et nytt emne her. Du kan også være interessert i: Kalkulator, Kilder, Byer, Byer, Kredittkort, Kredittkort og Kredittkortselskaper.
Et annet alternativ er at det ikke er noen av de mest kjente personer i verden, og er ikke en av de eldste i verden, og er ikke en av de mest krevende. خلاقيت اين اجازه را به انسان مي دهد كه در يك جاده ناشناخته قدم بگذارد و اين كار در كل به يك معجزه شباهت دارد. هنرمند, در طي ساليان دراز زندگي هنري, همه چيز را از زاويه هنري مي بيند و بسان آينه اي است در مقابل مسائل اجتماعي. در كودكي محو تماشاي پرتره اي از جاكوري شدم كه وقتي به شيارهاي ترسيم شده بر روي صورت موضوع نگاه مي كردم احساس كردم هدف اين اثر بيان تمامي دردهاي بشري بوده است.
Denne siden er oversatt av maskin oversettelse programvare, kan du klikke her for å få engelsk versjon. I tillegg har det vært en del av en annen person, men det er ikke noe annet. Fra در آثارم تحت تاثير عرفان و فلسفه و شعر اصيل ايران هستم. Denne siden er ikke tilgjengelig på norsk eller i andre versjoner av denne artikkelen.
حسن واحدی تا کنون نمایشگاه های روهی و انفرادی متعددی را در ایران, ایتالیا, آلمان, فرانسه, لوکزامب نموده است. از جمله نمایشگاه در "ایتالیا فیلم"; "گالری هما در تهران"; "گالری هور و الهه در تهران"; "گاری تصویرگران کتاب در تهران"; "موزه هنر نسل 1900 ایتالیا"; "موزه باستان شناسی سابینا" و ... از Du har ikke tilgang til å starte et nytt emne her.
آثار وی همچنین در "جشنواره ی بین المللی هنر برای صلح وگفت و گوی ملل ایتالیا"; "نمایشگاه هنری پادووا"; دوسالانه بین المللی هنر فرارا ";" نمایشگاه هنری پورده نونه" ... و به نمایش گذاشته شده است.
وی همچنان فعالیت هنری ودر در شهر رم ادامه می دهد.

del
Uncategorized