حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

Hosein Bakhtiariحسين بختياري در سال 1945 م. در شهميرزاد استان سمنان متولد د. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig på grunn av at det ikke er noen som har ansvaret for å opprette en e-postadresse, og det er ikke nødvendig å sende inn en e-postadresse eller en annen e-postadresse. او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه, در اداره باستان شناسي موزه ايران باستان مشغول به كار شد و در این دوره, شش ماه از سال را به حفاري در نقاط مختلف و شش ماه ديگر را به مطالعه و تحقيق اختصاص داد. بختياري جهت ادامه تحصیل عازم ایتالیا گردید و در سال 1979 م. در رشته زبان ها و تمدن هاي شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه, در رشته باستان شناسي فوق دكترا گرفت و دوره تخصصی زبان و ادبیات فارسی را نیز در این دانشگاه پشت سرگذاشت. وی در کاوش های باستان شناسی جزيره هرمز; بندر سيراف و تخت سليمان حضور داشت و با سفر به كشور پرتغال, جستار "اسناد ومدارك ايران در پرتغال" را تألیف و منتشر نمود. از جمله ابتکارات وی, تأسیس نخستین موزه موقت در حين کاوش های جزيره هرمز; قلعه پرتغالي ها و سيراف; یا طرح حفاري دريايي در منطقه سيراف; و ابداع تاريخ زرتشتي بود. پروفسور بختیاری که به زبان های انگليسي; ايتاليایي; عربي و فرانسه تسلط دارد, در دانشگاه های ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي اشتغال داشته و تا کنون دو كتاب و چهل مقاله به زبان هاي فارسی; انگليسي و ايتاليایي در مجلات فرهنگي ايران; ايتاليا; انگلستان; آلمان ومريكا به چاپ رسانده است.

del
Uncategorized