پریسا نظری

دکتر پریسا نظری (فعال فرهنگی - مترجم)

Hasan Vahediدکتر پریسا نظری; متولد سال 1974 م. در تهران, از سال 1996 م. در ایتالیا اقامت دارد. Vis fullstendig profil Søk etter "Vis alle" Visdom Vis alt du har valgt, og klikk deretter på knappen for å finne ut hva som passer deg, og du vil bli informert om at du er interessert i det. فعالیت های فرهنگی وی پس از مشارکت در تأسیس انجمن "Kvinner for verdighet" در سال 2011 م. در قالب همکاری با انجمن فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی "الفبا" شهر رم نیز استمرار یافت; تا در ادامه با نامزدی در انتخابات مناطق شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیایی با عنوان "احسان", به فعالیت های خود ماهیت اجتماعی نیز بخشید. همکاری وی با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در جهت معرفی فرهنگ ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا, نمونه دیگری از شاخص ترین فعالیت های فرهنگی - اجتماعی او است. ترجمه ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ"; "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" علی شمس; یا داستان بلند "پاییز فصل آخر سال است" اثر نیسم مرعشی, نمونه هایی از فعالیت وی به عنوان مترجم است.

del
Uncategorized