Hijab (slør) og islamsk mote

Sløret (Hijab),  Med en studie av historien til det gamle Persia noterer vi oss tilstedeværelsen av dokumentene og tekstene som bekrefter bruken av sløret i den kvinnelige befolkningen i Iran mellom eldgamle religioner og deres sivilisasjon. Verdien og tilstedeværelsen av sløret i Iran tar en enda mer konsolidert form etter ankomst til Isalm.
På grunn av dagens lov i Den islamske republikken Iran, er alle kvinner både iranske og utenlandske, uavhengig av deres tro, pålagt å overholde lovgivningen som krever at det bæres et slør på offentlige steder.

Video Hijab Gallery i Iran
del
Uncategorized