مصاحبه با منوچهر دقتی

مصاحبه روزنامه رسمی واتیکان با

روزنامه رسمی واتیکان با انتشار ککر آثار منوچهر دقتی عکاس ایرانی ، مصاحبه ای که با andی انجام داده را نشز. Forfatter: دقتی که ساکن کشور فرانسه است ؛ Fortsett å lese

Fortsett å lese ...