Mausoleum av Ohadi Maraghei

Mausoleum av Ohadi Maraghei

Mausoleet Ohadi Maraghei, Rakn graven til Al-Din Abulhassan Marāghei kjent som Ohadi Marāghei (1271-1338) ligger i byen Maragheh (East Azerbaijan region) som ny bygning kan dateres tilbake til andre Pahlavi (mellom årene 1353 og 1357).

Komplekset av mausoleet, som er et eksempel på moderne Iran, inkluderer: den firkantede grav i blått stein på en plattform under en vakker kuppel, i området rundt mausoleet og biblioteket som ligger i midten av en vakker steinbelagt hage (den forrige gravstenen ble overført til museet).

Ohadi Marāghei er en mystiker og en velkjent persisktalende iransk dikter av den ilkhaniske perioden og forfatter av den berømte masnavi Jame Jam. Marāgheh-museet, dedikert spesielt til Ilkhanide-perioden, ligger ved siden av mausoleet.

del
Uncategorized