Innskrift Museum

Innskrift museumshage

Hagen til Inskripsjonsmuseet er en permanent utstilling av fjellinskripsjonene i østfløyen til det historisk-kulturelle komplekset Niāvarān, hvor det står en samling av den skriftlige arven i landet i form av 43-skala modeller 1a1 av bergepigrafiene fra perioden historisk av mederne skriftlig og i urartiske, neo-arameiske assyriske og arameiske språk som tilhører områdene Ahar og Sarāb, til den historiske perioden av parthierne og sasanierne i gammel persisk, akkadisk, elamit og aramesisk til slutten av den sasaniske perioden og i den skekashte pahlavi skrive.

Blant disse påskriftene kan vi nevne de av Sharp og Ardeshir på Naqshe Rostam, påskriften til Shapur I til Naqshe Rajab, den av Kartir til Naqshe Rajab etc ..

For å besøke de originale er det nødvendig å reise til forskjellige områder og byer og steder som er vanskelige å nå, men i hagen til museet med inskripsjoner er det mulig å bli kjent med den fascinerende verdenen til disse inskripsjonene.

del