Haj Kazem Rasulian House

Haj Kazem Rasulian House

Haj Kazem Rasulian House ligger i det historiske sentrum av Yazd (region med samme navn) og bygningens historie går tilbake til året 1283 av solenergien Hegira (qajaro-perioden).

Denne gamle bygningen, som er en del av komplekset med historiske hus i byen Yazd, fra et arkitektonisk synspunkt, er en veldig spesiell bygning og huser i dag fakultetet for arkitektur og byplanlegging av Yazd, et av de vakreste universitetene i Iran.

Dette huset består av to deler, eksternt og internt; den ytre gårdsplassen var stedet der gjestene ble mottatt og hvor det ble holdt religiøse seremonier, og et stort rom med vindusvinduer med polychrome glass, husvask, tālār (veranda støttet av smale tresøyler), kjelleren og bādgir- eller vindfangstårnet utgjør hovedrommene på utsiden av huset.

Den indre gårdsplassen, som er den private delen av huset, består av rom hvis du gir, (preget av tre store tilstøtende vinduer), panj dari (preget av fem store tilstøtende vinduer) fra de med sashvinduer, fra talar, fra kalāh farhangi (lite rom som ligger i sentrum brukt til hvile) og fra vindfangstårnet, og en stor gårdsplass sammen med et stort basseng ligger i sentrum av det.

I dette huset er mausoleumet til faren til iransk arkitektur, læreren Mohammad Karim Pirniā (forsker, forfatter, teoretiker og universitetsprofessor i arkitektur (1299-1376 Egira sun).

del
Uncategorized