Grunnloven til Den islamske republikken Iran

Godkjent i 1980 - Revidert i 1989

Grunnlaget for den islamske republikken Iran, som er et uttrykk for det iranske samfunnets kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske grunnlag, er basert på islamets prinsipper og normer i samsvar med det islamske samfunnets autentiske ambisjoner. Denne grunnleggende ambisjonen ble manifestert i naturen til den store islamske revolusjonen i Iran og i løpet av kampene fra det muslimske folk som fra begynnelsen til seieren uttrykte det i de eksplisitte og faste slagordene til alle sosiale grupper. Nå, i begynnelsen av denne store seieren, søker våre folk etter fullstendig oppfyllelse med all sin styrke.
Nåværende arbeid er den italienske oversettelsen av forfatningen til Den islamske republikken Iran, foran noen innledende bemerkninger, i kraft i landet etter den populære godkjenningen etter folkeavstemning holdt i november 15 1979

 

del
  • 33
    Aksjer