همکاری دانشگاه لیج فارس og پژوهشگاه ivio قطبی ایتالیا

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه خلیج فارس og پژوهشگاه ult قطبی ایتالیا

دانشگاه خلیج فارس og پژوهشگاه ult قطبی ایتالیا به منظور تفاهمنامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی, علوم راداری و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین است; و محققان دو دانشگاه بهصورت مشترک بر روی محیطزیست و علوم جوی خلیج فارس به مطالعه خواهند پرداخت.

این تفاهمنامه دارای مفادی از جمله تبادل استاد و دانشجو, طرح های پژوهشی مشترک, برگزاری رویدادهای بینالمللی مشترک و مشارکت در امر آموزش و پژوهش است; که به موجب آن در سال جاری پژوهشگران ایتالیایی برای اقامت چند ماهه و انجام مطالعات مشترک و مشاوره در پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه خلیج‌فارس عزیمت خواهند کرد ؛ و همچنین اقدام مشترک در برنامه تبادل “اراسمواه سارهرررررر

Du kan bruke denne informasjonen til å gi deg den ultimative utgaven og den elektroniske siden og den andre siden av byen.

del