Pasargadae

Pasargade (The Mausoleum Of Ciro Il Grande)

Langs veien som forbinder Esfahan i Shiraz, i Morghabs slett, er mausoleet til Kyrus den store. Mausoleumbygningen inneholder et firkantet rom som sitter over et seks-trinns podium. Bygningen ble bygget med blokker av hvit stein.

Mellom taket på rommet og nivået på toppen av taket på mausoleet er det ca. tre meter mellomrom, og i dette rommet er stedet for to graver blitt utarbeidet: den ene anses som den evige resten av Cyrus og den andre begravelsen av sin kone Cassandane, mor til Kambyses.

De to graverene måler 2 × 1 meter hver og 1,95 × 0,95 meter den andre og er koblet til hverandre med en smal korridor langs 1 meter og bred 35 cm.

Bygningen har nylig blitt restaurert.

I perioden med Atabeg del Fars (XIII århundre) nådde sletten Morghab en stor velstand og området av mausoleum ble omgjort til en moske. Det er noen inskripsjoner knyttet til denne hendelsen som viser datoen (ramadan 612 (= januar 1216)) og navnet på Atabeg Sa'd ben Zangi på noen steiner som finnes i forskjellige punkter i området.

del
Uncategorized